Bachelorprosjekt 2021

Veiledning for bachelorprosjekt

Studentnr (s999999)
Passord

Passord er sendt til de studentene som har 100 studiepoeng eller mer via epost.

Tilbake

Sidene åpnes for grupperegistrering 1. September.

Prosjektansvarlig