Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Statusrapport
Dokumentasjon
Prosjektskisse
Veiledning
Forprosjekt
Prosjektrapport
Evaluering

Huskeliste for 2018/2019

Gangen i arbeidet

Første oppgave er å finne et prosjekt, og dere skal avlegge en statusrapport om det senest 19.10.2018.
Når oppgaven er funnet lages en prosjektskisse som beskriver detaljene i prosjektet - frist 10.11.2018.
Så starter forprosjektet og forprosjektrapporten skal være ferdig senest 18.1.2019.
Selve prosjektarbeidet pågår frem til innleveringsfristen 22.5.2019 (tentativt).
Til slutt må dere forberede presentasjonen som vil foregå 11.6 - 14.6.2019 (tentativt).

NrOppgaveHvorFrist
1StatusrapportPå nettet 19.10.2018
2ProsjektskissePå nettet 10.11.2018
3ForprosjektPå prosjektets nettside 18.1.2019
4ProsjektrapportDigital eksamensinnlevering 22.5.2019 (tentativt)
5PresentasjonAuditorium11.6 - 14.6.2019 (tentativt)