Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Statusrapport
Dokumentasjon
Prosjektskisse
Veiledning
Forprosjekt
Prosjektrapport
Evaluering

Huskeliste for 2018/2019

Gangen i arbeidet

Første oppgave er å finne et prosjekt, og dere skal avlegge en statusrapport om det senest 19.10.2018.
Når oppgaven er funnet lages en prosjektskisse som beskriver detaljene i prosjektet - frist 10.11.2018.
Så starter forprosjektet og forprosjektrapporten skal være ferdig senest 18.1.2019.
Selve prosjektarbeidet pågår frem til innleveringsfristen 23.5.2019.
Til slutt må dere forberede presentasjonen som vil foregå 11.6, 12.6, 14.6 og 17.6.2019 (tentativt).

NrOppgaveHvorFrist
1StatusrapportPå nettet 19.10.2018
2ProsjektskissePå nettet 10.11.2018
3ForprosjektPå prosjektets nettside 18.1.2019
4ProsjektrapportDigital eksamensinnlevering 23.5.2019
5PresentasjonAuditorium11.6, 12.6, 14.6 og 17.6.2019 (tentativt)