Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Statusrapport
Dokumentasjon
Prosjektskisse
Veiledning
Forprosjekt
Prosjektrapport
Evaluering

Huskeliste for 2019/2020

Gangen i arbeidet

Første oppgave er å finne et prosjekt, og dere skal avlegge en statusrapport om det senest 18.10.2019.
Når oppgaven er funnet lages en prosjektskisse som beskriver detaljene i prosjektet - frist 8.11.2019.
Så starter forprosjektet og forprosjektrapporten skal være ferdig senest 17.1.2020.
Selve prosjektarbeidet pågår frem til innleveringsfristen 25.5.2020.
Til slutt må dere forberede presentasjonen som vil foregå 8, 9, 10 og 12.6.2020.

NrOppgaveHvorFrist
1StatusrapportPå nettet 18.10.2019
2ProsjektskissePå nettet 8.11.2019
3ForprosjektPå prosjektets nettside 17.1.2020
4ProsjektrapportDigital eksamensinnlevering 25.5.2020
5PresentasjonAuditorium8, 9, 10 og 12.6.2020