Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Statusrapport
Dokumentasjon
Prosjektskisse
Veiledning
Forprosjekt
Prosjektrapport
Evaluering

Huskeliste for 2017/2018

Gangen i arbeidet

Første oppgave er å finne et prosjekt, og dere skal avlegge en statusrapport om det senest 20.10.2017.
Når oppgaven er funnet lages en prosjektskisse som beskriver detaljene i prosjektet - frist 1.12.2017.
Så starter forprosjektet og forprosjektrapporten skal være ferdig senest 19.1.2018.
Selve prosjektarbeidet pågår frem til innleveringsfristen 23.5.2018.
Til slutt må dere forberede presentasjonen som vil foregå 11.6 - 14.6.2018.

NrOppgaveHvorFrist
1StatusrapportPå nettet 20.10.2017
2ProsjektskissePå nettet 1.12.2017
3ForprosjektPå prosjektets nettside 19.1.2018
4ProsjektrapportDigital eksamensinnlevering 23.5.2018
5PresentasjonAuditorium11.6 - 14.6.2018