Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Prosjektforslag

Dato innkommetOppdragsgiver/Prosjekt
02.09 En smart CNC plattform for folket
09.09 Propose-o-mat - en ny type plugin
11.09 Joine system utvikling
17.09 Aamot Software - Nytt grafisk grensesnitt
18.09 Brukergrensesnitt for arkivsystem
26.09 Goodtech - Transaction Manager
04.10 Innovasjon Norge - 8 oppgaveforslag i Informatikk, design og datavitenskap
18.10 IBM - Containere fra utvikling til produksjon
18.10 IBM - Analyse av verdens miljĂžutfordringer norsk presse
18.10 IBM - Ulovlig fiske i Barentshavet