Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Prosjektforslag

Dato innkommetOppdragsgiver/Prosjekt
21.08 Maskinlaering for vektorgrafikk
21.08 Skygger for Augmented reality (AR)
21.08 Raster2Vec: konvertering fra raster til vektorgrafikk
24.08 APP for forbedret kundeoppfoelging
10.09 Oslo Survival APP