Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Introduksjon
Hva er et bachelorprosjekt?
Hva kan en datastudent?
Samarbeid med bedrifter
Har din bedrift et prosjekt?
Ta kontakt

Informasjon for oppdragsgivere

Studieåret 2019/2020

Prosjektet

Datastudiene (dataingeniør, informasjonsteknologi og anvendt datateknologi) ved Høgskolen i Oslo og Akershus er 3-årige og avsluttes i siste semester (vårsemesteret) med et større praktisk dataprosjekt. Der skal studentene demonstrere at de kan bruke sine datakunnskaper til å lage gode løsninger på praktiske dataproblemer.

Samarbeid med næringslivet

Prosjektet gjennomføres normalt i samarbeid med en bedrift eller en annen ekstern institusjon. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med bedrifter eller andre som har datatekniske problemer, oppgaver eller prosjekter som vil passe som et studentprosjekt. Prosjektarbeidets resultater blir vederlagsfritt oppdragsgiverens eiendom.

Prosjektbeskrivelse

Studentene utfører selve prosjektarbeidet i vårsemesteret. Beskrivelsen av prosjektet og en del rammebetingelser må derfor være på plass i god tid før jul.

Tidsplan

Studentene velger et prosjekt - frist 8.11.2019.
Prosjektarbeidet starter for fullt - begynnelsen av januar.
Oppdragsgiver og høgskolen lager en avtale - desember/januar
Studentene leverer sitt prosjektresultat - frist 25.5.2020.

Ta kontakt med oss. Mer detaljert informasjon finner du under de ulike menyvalgene i venstre spalte.