Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Ta kontakt med oss!

Her er våre adresser:

Besøksadresse

Pilestredet 35 - inngang fra Holbergs plass - rett ovenfor trikkeholdeplassen Holbergs plass

Brev

Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for Teknlologi, Kunst og Design
Institutt for Informasjonsteknologi
Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon

22 45 32 00 (sentralbord)

E-post

Prosjektkontakt: Tor Krattebøl : tor.krattebol(a)hioa.no