Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

bilde

Bachelorprosjekt

Institutt for informasjonsteknologi

2020/2021

Velkommen til bachelorprosjektet på Institutt for informasjonsteknologi

Bachelorprosjektene blir utført i siste semester i 3 klasse. Tildligere ble dette kalt hovedprosjekt.
Anskaffelse av oppgave og forberedelser til prosjektet skjer i løpet av høsten.