Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi

Prosjektforslag

Dato innkommetOppdragsgiver/Prosjekt
10.8Norsk senter for nettverk og IT sikkerhet
25.8Pepper robot
25.8Internet of Things
13.9Sector Alarm
21.9Ny web-applikasjon for bachelorprosjekter
1.10digipig
1.10Legeportal
4.10Ledige jobber presentert i kart fra IBM
4.10Oversikt kommunale saker i ditt nærmiljø fra IBM
17.10Studentbevis
19.10Better AS